กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

พิธีบายศรีสู่ขวัญ คุณครูที่มีวาระเกษียณอายุราชการในปี 2559

พิธีบายศรีสู่ขวัญ คุณครูที่มีวาระเกษียณอายุราชการในปี 2559

กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน (Open House) 17 กุมภาพันธ์ 2559

กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน (Open House) 17 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพกิจกรรมนิทรรศการวันสถาปนาโรงเรียน 18 กุมภาพันธ์ 2558

ภาพกิจกรรมนิทรรศการวันสถาปนาโรงเรียน 18 กุมภาพันธ์ 2558

งานเกษียณอายุราชการ ครูและบุคลากรโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 2557

งานเกษียณอายุราชการ ครูและบุคลากรโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 2557

นายอำเภอ มาเยี่ยมสวนผักสวนครัว

นายอำเภอ มาเยี่ยมสวนผักสวนครัว

ผู้อำนวยการ รับมอบโล่รางวัลนาฏมวยไทย โดย นร. ที่แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

ผู้อำนวยการ รับมอบโล่รางวัลนาฏมวยไทย โดย นร. ที่แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

ผู้ว่าขอนแก่น ร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

ผู้ว่าขอนแก่น ร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

“บ้านเรือนไทย” ผลงาน อ.สุมิตร  ศิลาเกตุและนักเรียนห้อง ม.5/13

“บ้านเรือนไทย” ผลงาน อ.สุมิตร ศิลาเกตุและนักเรียนห้อง ม.5/13

กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  18 กุมภาพันธ์ 2556

กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 18 กุมภาพันธ์ 2556