กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอล ประเพณีปี 2559

กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอล ประเพณีปี 2559

งานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พ.ย. 59

งานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พ.ย. 59

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2559

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2559

เข้าประจำหมู่ยุวกาชาด 24 กรกฎาคม 2557

เข้าประจำหมู่ยุวกาชาด 24 กรกฎาคม 2557

รับน้อง รด. 23 กรกฏาคม 2557

รับน้อง รด. 23 กรกฏาคม 2557

คัดเลือก นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2557

คัดเลือก นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2557

ปัจฉิมนิเทศ รด. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

ปัจฉิมนิเทศ รด. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

พิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2558

ภาพกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ยุวกาชาด ม.2 ประจำปีการศึกษา 2558

ภาพกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ยุวกาชาด ม.2 ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่มความรู้ครูสอนกิจกรรมลูกเสือยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่มความรู้ครูสอนกิจกรรมลูกเสือยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2558