คลังภาพแบ่งตามกลุ่มงาน

อบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของนักเรียนพยาบาลสนาม ประจำปีการศึกษา 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของนักเรียนพยาบาลสนาม ประจำปีการศึกษา 2560

ยินดีกับ สุณัฐพงศ์ นามศรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ

ยินดีกับ สุณัฐพงศ์ นามศรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ

ภาพกิจกรรมอบรม STEM ทางไกล

ภาพกิจกรรมอบรม STEM ทางไกล

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559

วันครู ครั้งที่ 61 (16 มกราคม 2560)

วันครู ครั้งที่ 61 (16 มกราคม 2560)

พิธีกล่าวคำปฏิญาณเป็นครูที่ดี และกิจกรรมสาธารณประโยชน์

พิธีกล่าวคำปฏิญาณเป็นครูที่ดี และกิจกรรมสาธารณประโยชน์

กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอล ประเพณีปี 2559

กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอล ประเพณีปี 2559

กิจกรรมวันคริสมาส ประจำปี 2559

กิจกรรมวันคริสมาส ประจำปี 2559

กิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล

กิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล

มอบรางวัลฟุตวอลเลย์

มอบรางวัลฟุตวอลเลย์