คลังภาพแบ่งตามกลุ่มงาน

ครู ศกว. ร่วมประชุมวิชาการการวิจัยด้านการคิด (Thinking Reserch Conference)

ครู ศกว. ร่วมประชุมวิชาการการวิจัยด้านการคิด (Thinking Reserch Conference)

ยินดีกับท่านรองวราวุธ สร้อยพิมาย รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559”

ยินดีกับท่านรองวราวุธ สร้อยพิมาย รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559”

ชื่นชมผลงาน นร. รักในเสียงดนตรีเข้าแข่งขัน รายการ “ไมค์ทองคำ หมอลำฝังเพชร”

ชื่นชมผลงาน นร. รักในเสียงดนตรีเข้าแข่งขัน รายการ “ไมค์ทองคำ หมอลำฝังเพชร”

7 กรกฏาคม 2560 รร.จัดอบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม

7 กรกฏาคม 2560 รร.จัดอบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

คณะครู ศกว. เข้าร่วมการอบรมครูผู้สอนยุวกาชาด รร. เขาสวนกวาง

คณะครู ศกว. เข้าร่วมการอบรมครูผู้สอนยุวกาชาด รร. เขาสวนกวาง

ห้องสมุดโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม มอบรางวัลยอดนักอ่านประจำปี 2559

ห้องสมุดโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม มอบรางวัลยอดนักอ่านประจำปี 2559

รับเกียรติบัตรประกวดระเบียบแถวอันดับหนึ่งระดับจังหวัด ประเภทลูกเสือวิสามัญ

รับเกียรติบัตรประกวดระเบียบแถวอันดับหนึ่งระดับจังหวัด ประเภทลูกเสือวิสามัญ

อบรมศูนย์ข่าวเยาวชนไทยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อบรมศูนย์ข่าวเยาวชนไทยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของนักเรียนพยาบาลสนาม ประจำปีการศึกษา 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของนักเรียนพยาบาลสนาม ประจำปีการศึกษา 2560