ข่าวสารทั่วไป

7 กรกฏาคม 2560 รร.จัดอบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม

7 กรกฏาคม 2560 รร.จัดอบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ.2559-2560

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ.2559-2560

แจ้งการใช้  EMAIL ของบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

แจ้งการใช้ EMAIL ของบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

ตัวอย่าง คู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล ปกศ. 2560

ตัวอย่าง คู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล ปกศ. 2560

พิธีกล่าวคำปฏิญาณเป็นครูที่ดี และกิจกรรมสาธารณประโยชน์

พิธีกล่าวคำปฏิญาณเป็นครูที่ดี และกิจกรรมสาธารณประโยชน์

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมมอบทุนการศึกษา

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมมอบทุนการศึกษา

ฮักขอนแก่นแฮง เล่นเวฟหน้าเสาธง 27 มิถุนายน 2557

ฮักขอนแก่นแฮง เล่นเวฟหน้าเสาธง 27 มิถุนายน 2557

· ข่าวสารทั่วไป
คัดเลือก นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2557

คัดเลือก นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2557

คุณ วิล มอบทุนเด็กเรียนดี 29 พฤษภาคม 2557

คุณ วิล มอบทุนเด็กเรียนดี 29 พฤษภาคม 2557

เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557