ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครแม่ค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน

ประกาศรับสมัครแม่ค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน

ยินดีกับท่านรองวราวุธ สร้อยพิมาย รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559”

ยินดีกับท่านรองวราวุธ สร้อยพิมาย รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559”

ชื่นชมผลงาน นร. รักในเสียงดนตรีเข้าแข่งขัน รายการ “ไมค์ทองคำ หมอลำฝังเพชร”

ชื่นชมผลงาน นร. รักในเสียงดนตรีเข้าแข่งขัน รายการ “ไมค์ทองคำ หมอลำฝังเพชร”

คณะครู ศกว. เข้าร่วมการอบรมครูผู้สอนยุวกาชาด รร. เขาสวนกวาง

คณะครู ศกว. เข้าร่วมการอบรมครูผู้สอนยุวกาชาด รร. เขาสวนกวาง

ยินดีกับรางวัล “ผลการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ระดับดีเยี่ยม”

ยินดีกับรางวัล “ผลการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ระดับดีเยี่ยม”

สพฐ. แจกงบครูคนละ 10,000/ปี ให้อบรม

สพฐ. แจกงบครูคนละ 10,000/ปี ให้อบรม

อบรมศูนย์ข่าวเยาวชนไทยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อบรมศูนย์ข่าวเยาวชนไทยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของนักเรียนพยาบาลสนาม ประจำปีการศึกษา 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของนักเรียนพยาบาลสนาม ประจำปีการศึกษา 2560

เข้าใช้งาน ObecMail.org กันเถอะ

เข้าใช้งาน ObecMail.org กันเถอะ

· ข่าวประชาสัมพันธ์
กรอกแบบฟอร์มข้อมูลข้าราชการผ่านผ่าน Google Spreadsheet

กรอกแบบฟอร์มข้อมูลข้าราชการผ่านผ่าน Google Spreadsheet