ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของนักเรียนพยาบาลสนาม ประจำปีการศึกษา 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของนักเรียนพยาบาลสนาม ประจำปีการศึกษา 2560

เข้าใช้งาน ObecMail.org กันเถอะ

เข้าใช้งาน ObecMail.org กันเถอะ

· ข่าวประชาสัมพันธ์
กรอกแบบฟอร์มข้อมูลข้าราชการผ่านผ่าน Google Spreadsheet

กรอกแบบฟอร์มข้อมูลข้าราชการผ่านผ่าน Google Spreadsheet

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ.2559-2560

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ.2559-2560

แจ้งการใช้  EMAIL ของบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

แจ้งการใช้ EMAIL ของบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

ตัวอย่าง คู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล ปกศ. 2560

ตัวอย่าง คู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล ปกศ. 2560

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  อัตราจ้างครูพละ 1 ตำแหน่ง นักการภารโรง 3 ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ 2 ตำแหน่ง

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว อัตราจ้างครูพละ 1 ตำแหน่ง นักการภารโรง 3 ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ 2 ตำแหน่ง

รับสมัครแม่ค้า เพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน

รับสมัครแม่ค้า เพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน