Articles by: จักรพงษ์ แผ่นทอง

ครู ศกว. ร่วมประชุมวิชาการการวิจัยด้านการคิด (Thinking Reserch Conference)

ครู ศกว. ร่วมประชุมวิชาการการวิจัยด้านการคิด (Thinking Reserch Conference)

ยินดีกับท่านรองวราวุธ สร้อยพิมาย รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559”

ยินดีกับท่านรองวราวุธ สร้อยพิมาย รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559”

ชื่นชมผลงาน นร. รักในเสียงดนตรีเข้าแข่งขัน รายการ “ไมค์ทองคำ หมอลำฝังเพชร”

ชื่นชมผลงาน นร. รักในเสียงดนตรีเข้าแข่งขัน รายการ “ไมค์ทองคำ หมอลำฝังเพชร”

7 กรกฏาคม 2560 รร.จัดอบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม

7 กรกฏาคม 2560 รร.จัดอบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

คณะครู ศกว. เข้าร่วมการอบรมครูผู้สอนยุวกาชาด รร. เขาสวนกวาง

คณะครู ศกว. เข้าร่วมการอบรมครูผู้สอนยุวกาชาด รร. เขาสวนกวาง

ยินดีกับรางวัล “ผลการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ระดับดีเยี่ยม”

ยินดีกับรางวัล “ผลการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ระดับดีเยี่ยม”

ห้องสมุดโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม มอบรางวัลยอดนักอ่านประจำปี 2559

ห้องสมุดโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม มอบรางวัลยอดนักอ่านประจำปี 2559

สพฐ. แจกงบครูคนละ 10,000/ปี ให้อบรม

สพฐ. แจกงบครูคนละ 10,000/ปี ให้อบรม

รับเกียรติบัตรประกวดระเบียบแถวอันดับหนึ่งระดับจังหวัด ประเภทลูกเสือวิสามัญ

รับเกียรติบัตรประกวดระเบียบแถวอันดับหนึ่งระดับจังหวัด ประเภทลูกเสือวิสามัญ