กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา, กิจกรรมในวันสำคัญ

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาโดยการนำของท่านผู้อำนวยการธนัท ไชย์ทิพย์ เป็นประธานในพิธีมอบเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนให้คณะครูและนักเรียน ไปถวายวัดในเขตพิ้นที่บริการของโรงเรียน 5 วัดประกอบด้วย คณะสีแดงนำโดย นายวราวุธ สร้อยพิมาย รอง ผอ.กลุ่มอำนวยการ ครูมีชัย ศรีโนนยาง ประธานคณะสี ไปถวายวัดป่าชัยมงคล ตำบลหนองโก คณะสีเหลืองนำโดย นางจิรนันท์ โพธิ์ศรี และครูนิภาภรณ์ ทำไธสง ประธานคณะสี ไปถวายวัดบ้านนาฝาย ตำบลห้วยโจด คณะสีเขียวนำโดย ส.ต.ท.สุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ. กลุ่มบริหารวิชาการ และครูเทวา รุทเทวิน ประธานคณะสี ไปถวายวัดกลางธรรมนิมิต ตำบลหนองกุงใหญ่ คณะสีฟ้านำโดย นางอัญรินทร์ วิโย รอง ผอ. กลุ่มบริหารงานทั่วไป และครูฉัททันท์ วิโย ประธานคณะสี ไปถวายวัดบ้านเวียงอินทร์ ตำบลน้ำอ้อม และคณะสีม่วงนำโดย นางลักษณ์มณี แสงสุพิน รอง ผอ.กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และครูผจงเกียวติ ธนวัจน์โชคทวี ประธานคณะสี ไปถวายวัดบ้านนาเลาะ ตำบลหนองโน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามให้แก่นักเรียน อีกทั้งเป็นการรักษา และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป

ภาพจากล้องครูจักรพงษ์ แผ่นทอง

ภาพจากกล้องครูวาสนา 

 

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*