ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารทั่วไป

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กับ Google apps For Education


skwk-logo1teacher           student

Apps for Education สำหรับครูและนักเรียนยุค Digital

Google Search / Google Plus / gmail / Google Drive / Calendar / Google Site / Google Maps / You tube / Google Classroom / Hangout / Google Keep / Google Groups / Google Translate
Google Apps for Education ทำอะไรได้บ้าง
– ส่งการบ้าน / ตรวจการบ้านนักเรียน จัดการเรียนรู้ในห้องเรียนผ่าน Google Classroom
– ทำข้อสอบวัดผล (ข้อสอบแบบเลือกตอบ)
– ทำใบงาน การบ้าน
– ผสมผสานการเรียนผ่านเว็บไซต์ กับการเรียนในห้องเรียน
– การจัดการประชุมผ่าน Google Calendar ในโรงเรียน
– การลดกระดาษด้วยการส่งอีเมล์ในโรงเรียน
– ฝากบทเรียน แบบฝึกหัดให้นักเรียนสำหรับเตรียมสอบผ่าน Google Site / Google Classroom
– สร้างเว็บไซต์สำหรับการจัดการเรียนรู้
– ประชุมผ่าน Google Hangout
– การสอนออนไลน์ผ่าน Hangout on Air
– การประเมินตามสภาพจริง โดยให้เด็กเขียนใส่ Docs หรือ สร้างแฟ้มสะสมผลงานผ่าน Google Sites
– เช็คชื่อนักเรียนผ่าน Drive ( form , Spreadsheet)
– รวมคะแนนในโรงเรียนผ่าน Spreadsheet ทำให้รวบรวมง่าย ทำใบแสดงผลการส่งงาน รวบรวมคะแนน ตัดเกรด
– ทำโครงการในโรงเรียน โดยใช้ Google Sites เป็นที่เก็บข้อมูล
– ใช้สำหรับการทำงานในกลุ่มที่ต่างโรงเรียนกัน เช่น ห้องเรียนพิเศษ
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ
ครูสันติ พันธุ์ชัย e-mail :krusanti@skwk.ac.thadmin@skwk.ac.th

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*