งานวิชาการ

แบ่งกลุ่มนักเรียนแต่ละระดับชั้น แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

สาระสุขศึกษา_ชั้น_ม.1   การงาน_ชั้น_ม.1   คณิตศาสตร์_ชั้น_ม.1   ภาษาไทย_ชั้น_ม.1   ภาษาอังกฤษ_ชั้น_ม.1   วิทย์_ชั้น_ม.1   ศิลปะ_ชั้น_ม.1   สังคม_ชั้น_ม.1   สุขศึกษา_ชั้น_ม.1

การงานอาชีพ_ชั้น_ม.2   คณิตศาสตร์_ชั้น_ม.2   ภาษาต่างประเทศ_ชั้น_ม.2   ภาษาไทย_ชั้น_ม.2   วิทยาศาสตร์_ชั้น_ม.2   ศิลปะ_ชั้น_ม.2   สังคมศึกษา_ชั้น_ม.2   สุขศึกษา_ชั้น_ม.2

การงานอาชีพ_ชั้น_ม.3   คณิตศาสตร์_ชั้น_ม.3   ภาษาต่างประเทศ_ชั้น_ม.3   ภาษาไทย_ชั้น_ม.3   วิทยาศาสตร์_ชั้น_ม.3   ศิลปะ_ชั้น_ม.3   สังคมศึกษา_ชั้น_ม.3   สุขศึกษา_ชั้น_ม.3

การงานอาชีพ_ชั้น_ม.4   คณิตศาสตร์_ชั้น_ม.4   ภาษาไทย_ชั้น_ม.4   ภาษาอังกฤษ_ชั้น_ม.4   วิทยาศาสตร์_ชั้น_ม.4   ศิลปะ_ชั้น_ม.4   สังคมศึกษา_ชั้น_ม.4   สุขศึกษา_ชั้น_ม.4

ภาษาไทย_ชั้น_ม.5   คณิตศาสตร์_ชั้น_ม.5   วิทยาศาสตร์_ชั้น_ม.5   ฟิสิกส์_ชั้น_ม.5   เคมี_ชั้น_ม.5   ชีววิทยา_ชั้น_ม.5   สังคมศึกษา_ชั้น_ม.5   สุขศึกษา_ชั้น_ม.5   ศิลปะ_ชั้น_ม.5   การงานอาชีพ_ชั้น_ม.5   ภาษาต่างประเทศ_ชั้น_ม.5

ภาษาไทย_ชั้น_ม.6   คณิตศาสตร์_ชั้น_ม.6   วิทยาศาสตร์_ชั้น_ม.6   ฟิสิกส์_ชั้น_ม.6   เคมี_ชั้น_ม.6   ชีววิทยา_ชั้น_ม.6   สังคมศึกษา_ชั้น_ม.6   สุขศึกษา_ชั้น_ม.6   ศิลปะ_ชั้น_ม.6   การงานอาชีพ_ชั้น_ม.6   ต่างประเทศ_ชั้น_ม.6

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*