ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน ประกาศรายชื่อ นร. เข้าค่าย “ค่ายเติมฝัน เมล็ดพันธุ์ใหม่”

1526511_203784316481198_1615864512_n

นักเรียนชั้น ม.4 , ม.5 ที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ “ค่ายเติมฝัน เมล็ดพันธุ์ใหม่” ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามรายชื่อดังต่อไป

  1. นางสาวณัฏฺกา ยังดี
  2. นางสาวนิภาพร ศรีโนนโคตร
  3. นางสาวมินทราวดี ทันชื่น
  4. นายสันติภาพ เหล่าลาภะ
  5. นางสาวศิรินภา เฉื่อยไธสง
  6. นายนพรัตน์ ดอนบ้านเขียว
  7. นางสาวสุรีย์พร โยวผุย
  8. นางสาวสุจิตรา ภูบังแสง
  9. นายเจตนิพัทธิ์ มาตรา
  10. นางสาวนิตติยา ไชยพิเดช

นักเรียนที่มีรายชื่อทั้งหมดนี้ ให้เตรียมตัวเดินทางเข้าค่ายในวันที่ 30 มีนาคม 2557 รถออกจากโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม (หน้าห้องแนะแนว) เวลา 06.30 น. อุปกรณ์และการแต่งกายอยู่ค่าย ให้นักเรียนดูที่ประกาศของโครงการค่ายเติมฝัน เมล็ดพันธุ์ใหม่ หรือมีอะไรสงสัยให้ติดต่อคุณครูลิขิตรา พลเยี่ยม
โทร. 084 – 9572533

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*