งานประเมินต่างๆ

ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมเป็นตัวแทนสหวิทยาเขต กระนวน-น้ำพอง ในการเข้าแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทน สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25

abay

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด

Comments are closed.