กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารทั่วไป

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ ๒-๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมปัญญานวมงคล

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ระหว่างวันที่ ๒-๘ ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมปัญญานวมงคล เจ้าภาพโดยโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นาย สมศักดิ์  สุวรรณสุจริต มาเป็นประธานในพิธี

odinate

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด

Comments are closed.