ปฏิทินกิจกรรม

พ.ย.
10
จันทร์
all-day กีฬาภายใน
กีฬาภายใน
พ.ย. 10 – พ.ย. 14 all-day
M_401     M_402     M_403     M_404     M_405     M_406     M_407     M_408     M_409     M_410     M_411     M_412     M_413 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 วันที่ 9-10 ตุลาคม 2557
ม.ค.
8
พฤหัส
all-day เข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด
เข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด
ม.ค. 8 – ม.ค. 10 all-day
M_401     M_402     M_403     M_404     M_405     M_406     M_407     M_408     M_409     M_410     M_411     M_412     M_413 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 วันที่ 9-10 ตุลาคม 2557
ม.ค.
31
เสาร์
all-day สอบ O-net ม.3
สอบ O-net ม.3
ม.ค. 31 – ก.พ. 1 all-day
M_401     M_402     M_403     M_404     M_405     M_406     M_407     M_408     M_409     M_410     M_411     M_412     M_413 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 วันที่ 9-10 ตุลาคม 2557
ก.พ.
7
เสาร์
all-day สอบ O-net ม.6
สอบ O-net ม.6
ก.พ. 7 – ก.พ. 8 all-day
M_401     M_402     M_403     M_404     M_405     M_406     M_407     M_408     M_409     M_410     M_411     M_412     M_413 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 วันที่ 9-10 ตุลาคม 2557

View Calendar

 

BLOG Kru SKW