อบรมศูนย์ข่าวเยาวชนไทยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

30 มิถุนายน 2560 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม โดยฝ่ายโรงเรียนและชุมชนได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกาศข่าว พิธีกร การถ่ายภาพ และการตัดต่อวิดีโอ โดยวิทยากร คุณสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ อาจารย์สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ของมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย คุณพรพรรณ เพ็ชรแสน นักข่าวของสำนักข่าวเนชั่น และคุณจักรพงษ์ แผ่นทอง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม พร้อมด้วยศิษย์เก่าศูนย์ข่าวเยาชนไทยที่มาพบปะรุ่นน้องและให้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพและวิดีโอ

34

34

DSC_2660

DSC_2660

DSC_2661

DSC_2661

DSC_2662

DSC_2662

DSC_2663

DSC_2663

DSC_2664

DSC_2664

DSC_2665

DSC_2665

DSC_2666

DSC_2666

DSC_2667

DSC_2667

DSC_2668

DSC_2668

DSC_2670

DSC_2670

DSC_2671

DSC_2671

DSC_2672

DSC_2672

DSC_2673

DSC_2673

DSC_2674

DSC_2674

DSC_2675

DSC_2675

DSC_2679

DSC_2679

DSC_2683

DSC_2683

DSC_2688

DSC_2688

DSC_2689

DSC_2689

DSC_2690

DSC_2690

DSC_2691

DSC_2691

DSC_2692

DSC_2692

DSC_2693

DSC_2693

DSC_2715

DSC_2715

DSC_2716

DSC_2716

DSC_2723

DSC_2723

DSC_2739

DSC_2739

DSC_2740

DSC_2740

DSC_2744

DSC_2744

DSC_2745

DSC_2745

DSC_2746

DSC_2746

DSC_2748

DSC_2748

DSC_2750

DSC_2750

DSC_2753

DSC_2753

DSC_2754

DSC_2754

DSC_2755

DSC_2755

DSC_2757

DSC_2757

DSC_2758

DSC_2758

DSC_2766

DSC_2766

DSC_2767

DSC_2767

DSC_2768

DSC_2768

DSC_2769

DSC_2769

DSC_2770

DSC_2770

DSC_2771

DSC_2771

DSC_2774

DSC_2774

DSC_2775

DSC_2775

DSC_2776

DSC_2776

DSC_2777

DSC_2777

DSC_2778

DSC_2778

DSC_2779

DSC_2779

DSC_2780

DSC_2780

DSC_2781

DSC_2781

DSC_2782

DSC_2782

DSC_2783

DSC_2783

DSC_2784

DSC_2784

DSC_2787

DSC_2787

DSC_2788

DSC_2788

DSC_2790

DSC_2790

DSC_2792

DSC_2792

DSC_2793

DSC_2793

DSC_2794

DSC_2794

DSC_2795

DSC_2795

DSC_2796

DSC_2796

DSC_2797

DSC_2797

DSC_2798

DSC_2798

DSC_2799

DSC_2799

DSC_2800

DSC_2800

DSC_2802

DSC_2802

DSC_2803

DSC_2803

DSC_2804

DSC_2804

DSC_2809

DSC_2809

DSC_2810

DSC_2810

DSC_2811

DSC_2811

DSC_2812

DSC_2812

DSC_2814

DSC_2814

DSC_2816

DSC_2816

DSC_2819

DSC_2819

DSC_2820

DSC_2820

DSC_2821

DSC_2821

DSC_2822

DSC_2822

DSC_2824

DSC_2824

DSC_2829

DSC_2829

DSC_2831

DSC_2831

DSC_2832

DSC_2832

DSC_2833

DSC_2833

DSC_2834

DSC_2834

DSC_2835

DSC_2835

DSC_2836

DSC_2836

DSC_2838

DSC_2838

DSC_2839

DSC_2839

DSC_2841

DSC_2841

DSC_2842

DSC_2842

DSC_2843

DSC_2843

DSC_2844

DSC_2844

DSC_2848

DSC_2848

DSC_2849

DSC_2849

DSC_2850

DSC_2850

DSC_2851

DSC_2851

DSC_2855

DSC_2855

DSC_2856

DSC_2856

DSC_2857

DSC_2857

DSC_2858

DSC_2858

DSC_2860

DSC_2860

DSC_2861

DSC_2861

DSC_2863

DSC_2863

DSC_2864

DSC_2864

DSC_2865

DSC_2865

DSC_2867

DSC_2867

DSC_2869

DSC_2869

DSC_2870

DSC_2870

DSC_2871

DSC_2871

DSC_2873

DSC_2873

DSC_2875

DSC_2875

DSC_2876

DSC_2876

DSC_2877

DSC_2877

DSC_2878

DSC_2878

DSC_2880

DSC_2880

DSC_2888

DSC_2888

DSC_2889

DSC_2889

DSC_2890

DSC_2890

DSC_2891

DSC_2891

DSC_2892

DSC_2892

DSC_2893

DSC_2893

DSC_2894

DSC_2894

DSC_2895

DSC_2895

DSC_2897

DSC_2897

DSC_2898

DSC_2898

DSC_2899

DSC_2899

DSC_2901

DSC_2901

DSC_2902

DSC_2902

DSC_2903

DSC_2903

DSC_2906

DSC_2906

DSC_2913

DSC_2913

DSC_2914

DSC_2914

DSC_2918

DSC_2918

DSC_2920

DSC_2920

DSC_2921

DSC_2921

DSC_2922

DSC_2922

DSC_2927

DSC_2927

DSC_2928

DSC_2928

DSC_2929

DSC_2929

DSC_2930

DSC_2930

DSC_2940

DSC_2940

DSC_2952

DSC_2952

DSC_2954

DSC_2954

DSC_2955

DSC_2955

DSC_2956

DSC_2956

DSC_2957

DSC_2957

DSC_2958

DSC_2958

DSC_2960

DSC_2960

DSC_2962

DSC_2962

DSC_2973

DSC_2973

DSC_2980

DSC_2980

DSC_2981

DSC_2981

DSC_2982

DSC_2982

DSC_2988

DSC_2988

DSC_2989

DSC_2989

DSC_2990

DSC_2990

DSC_2991

DSC_2991

DSC_2992

DSC_2992

DSC_2993

DSC_2993

DSC_2994

DSC_2994

DSC_2995

DSC_2995

DSC_2996

DSC_2996

DSC_2997

DSC_2997

DSC_2998

DSC_2998

DSC_2999

DSC_2999

DSC_3000

DSC_3000

DSC_3002

DSC_3002

DSC_3003

DSC_3003

DSC_3007

DSC_3007

DSC_3010

DSC_3010

DSC_3014

DSC_3014

DSC_3016

DSC_3016

DSC_3017

DSC_3017

DSC_3018

DSC_3018

DSC_3020

DSC_3020

DSC_3021

DSC_3021

DSC_3022

DSC_3022

DSC_3026

DSC_3026

DSC_3027

DSC_3027

DSC_3028

DSC_3028

DSC_3029

DSC_3029

DSC_3030

DSC_3030

DSC_3031

DSC_3031

DSC_3032

DSC_3032

DSC_3033

DSC_3033

DSC_3034

DSC_3034

DSC_3035

DSC_3035

DSC_3036

DSC_3036

DSC_3037

DSC_3037

DSC_3038

DSC_3038

DSC_3039

DSC_3039

DSC_3040

DSC_3040

DSC_3041

DSC_3041

DSC_3042

DSC_3042

DSC_3043

DSC_3043

DSC_3044

DSC_3044

DSC_3045

DSC_3045

DSC_3046

DSC_3046

DSC_3047

DSC_3047

DSC_3048

DSC_3048

DSC_3049

DSC_3049

DSC_3050

DSC_3050

DSC_3051

DSC_3051

DSC_3052

DSC_3052

DSC_3053

DSC_3053

DSC_3054

DSC_3054

DSC_3055

DSC_3055

DSC_3056

DSC_3056

DSC_3057

DSC_3057

DSC_3058

DSC_3058

DSC_3059

DSC_3059

DSC_3060

DSC_3060

DSC_3061

DSC_3061

DSC_3062

DSC_3062

DSC_3063

DSC_3063

DSC_3064

DSC_3064

DSC_3065

DSC_3065

DSC_3066

DSC_3066

DSC_3067

DSC_3067

DSC_3068

DSC_3068

DSC_3069

DSC_3069

DSC_3070

DSC_3070

DSC_3071

DSC_3071

DSC_3072

DSC_3072

DSC_3073

DSC_3073

DSC_3074

DSC_3074

DSC_3075

DSC_3075

DSC_3076

DSC_3076

DSC_3077

DSC_3077

DSC_3078

DSC_3078

DSC_3079

DSC_3079

DSC_3080

DSC_3080

DSC_3081

DSC_3081

DSC_3083

DSC_3083

DSC_3082

DSC_3082

DSC_3084

DSC_3084

DSC_3085

DSC_3085

DSC_3086

DSC_3086

DSC_3087

DSC_3087

DSC_3088

DSC_3088

DSC_3089

DSC_3089

DSC_3090

DSC_3090

DSC_3091

DSC_3091

DSC_3092

DSC_3092

DSC_3093

DSC_3093

DSC_3094

DSC_3094

DSC_3095

DSC_3095

DSC_3096

DSC_3096

DSC_3097

DSC_3097

DSC_3098

DSC_3098

DSC_3099

DSC_3099

DSC_3100

DSC_3100

DSC_3101

DSC_3101

DSC_3102

DSC_3102

DSC_3103

DSC_3103

DSC_3104

DSC_3104

DSC_3105

DSC_3105

DSC_3106

DSC_3106

DSC_3107

DSC_3107

DSC_3108

DSC_3108

DSC_3109

DSC_3109

DSC_3110

DSC_3110

DSC_3111

DSC_3111

DSC_3112

DSC_3112

DSC_3113

DSC_3113

DSC_3114

DSC_3114

DSC_3115

DSC_3115

DSC_3116

DSC_3116

DSC_3117

DSC_3117

DSC_3118

DSC_3118

DSC_3119

DSC_3119

DSC_3120

DSC_3120

DSC_3121

DSC_3121

DSC_3122

DSC_3122

DSC_3123

DSC_3123

DSC_3124

DSC_3124

DSC_3125

DSC_3125

DSC_3126

DSC_3126

DSC_3127

DSC_3127

DSC_3128

DSC_3128

DSC_3129

DSC_3129

DSC_3130

DSC_3130

DSC_3131

DSC_3131

DSC_3132

DSC_3132

DSC_3133

DSC_3133

DSC_3134

DSC_3134

DSC_3135

DSC_3135

DSC_3136

DSC_3136

DSC_3137

DSC_3137

DSC_3138

DSC_3138

DSC_3139

DSC_3139

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *