กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา

 ไชยภาฤทธิ์
  • นายจำลอง ไชยภาฤทธิ์
 สิมลี
  • นายเฉลิมพล สิมลี
 บุญหล้า
  • นายสุนันท์ บุญหล้า
 อินทรปัญญา
  • นางสาวศิริเพ็ญผกา อินทรปัญญา