กลุ่มสนับสนุนการสอน

 รินทะไชย
 • นางลำดวน รินทะไชย
 ดวงปาโคตร
 • นางสาวพรพรรณ์ ดวงปาโคตร
 ภูมิพัฒน์
 • นางสาวหทัยรัตน์ ภูมิพัฒน์
 พิมพ์อักษร
 • นายกิติศักดิ์ พิมพ์อักษร
 สมอหมอบ
 • นางนิติยา สมอหมอบ
 หล้าหา
 • อิศรภักดิ์ หล้าหา
 แดงทน
 • นางวัชรีพร แดงทน
156313_134557466599953_4112773_n
 • นางลิขิตรา พลเยี่ยม