ชี้แจงระบบ คลังภาพ

Under-Constructionskw2

ชี้แจง

เพื่อความเสถียรภาพของเซิฟเฟอร์ และรองรับการเข้าใช้งานจำนวนมาก ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ศรีกระนวนวิทยาคม จึงได้ทำการย้ายโฮสทั้งหมดออกไปฝากไว้กับหน่วยงานที่ให้บริการเช่าพื้นที่ ซึ่งระบบปัจจุบันทำงานอยู่บนเซิฟเวอร์ข้างนอก ได้แก่

1. เว็บไซต์หลักของโรงเรียน http://www.skwk.ac.th/
2. เว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียน http://library.skwk.ac.th/
3. เว็บไซต์เลือกชุมนุม http://club.skwk.ac.th/
4. เว็บไซต์ดูผลการเรียน ทั้งแบบรายภาค http://grade.skwk.ac.th/
5. เว็บไซต์ดูผลการเรียน แบบรวม (ปพ.1) http://pp1.skwk.ac.th/
(แม้ไฟฟ้าจะดับที่ กระนวน ท่านยังคงใช้งานได้ปกติ)

ทางผู้ดูแลระบบได้กำลังดำเนินการซ่อมเซิฟเวอร์ภายใน เพื่อใช้ติดตั้ง “คลังภาพ” “ebook” และ “สมุดเยี่ยม” เนื่องจากการจะฝากไฟล์ข้างนอกมีเนื้อที่จำกัด ไม่สามารถฝากไฟล์ภาพทั้งหมดได้อย่างแน่นอน

ขณะนี้อยู่ในขั้นดำเนินการ ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งาน เพื่อค้นหาภาพจาก “คลังภาพ” ได้ ภาพในขณะที่ซ่อมแซมระบบอยู่นั้น ทางผู้ดูแลระบบจะใช้ เพจ FB ศรีกระนวน เพื่ออัพเดทเป็นอัลบั้ม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
Admin ศรีกระนวนวิทยาคม