ปฏิทินกิจกรรม

พ.ย.
10
จันทร์
all-day กีฬาภายใน
กีฬาภายใน
พ.ย. 10 – พ.ย. 14 all-day
รับสมัคร!! แม่ค้าจำหน่ายข้าวราดแกงในโรงอาหาร โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม - 24 ตุลาคม 2557 โดยทางโรงเรียนจะทำการพิจารณาที่ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป วันที่ 24 ตุลาคม 2557 และประกาศผลในวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้างห้องธุรการ สนใจติดต่อ โทร. 043-251-350
ม.ค.
8
พฤหัส
all-day เข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด
เข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด
ม.ค. 8 – ม.ค. 10 all-day
รับสมัคร!! แม่ค้าจำหน่ายข้าวราดแกงในโรงอาหาร โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม - 24 ตุลาคม 2557 โดยทางโรงเรียนจะทำการพิจารณาที่ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป วันที่ 24 ตุลาคม 2557 และประกาศผลในวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้างห้องธุรการ สนใจติดต่อ โทร. 043-251-350
ม.ค.
31
เสาร์
all-day สอบ O-net ม.3
สอบ O-net ม.3
ม.ค. 31 – ก.พ. 1 all-day
รับสมัคร!! แม่ค้าจำหน่ายข้าวราดแกงในโรงอาหาร โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม - 24 ตุลาคม 2557 โดยทางโรงเรียนจะทำการพิจารณาที่ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป วันที่ 24 ตุลาคม 2557 และประกาศผลในวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้างห้องธุรการ สนใจติดต่อ โทร. 043-251-350
ก.พ.
7
เสาร์
all-day สอบ O-net ม.6
สอบ O-net ม.6
ก.พ. 7 – ก.พ. 8 all-day
รับสมัคร!! แม่ค้าจำหน่ายข้าวราดแกงในโรงอาหาร โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม - 24 ตุลาคม 2557 โดยทางโรงเรียนจะทำการพิจารณาที่ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป วันที่ 24 ตุลาคม 2557 และประกาศผลในวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้างห้องธุรการ สนใจติดต่อ โทร. 043-251-350

View Calendar

 

BLOG Kru SKW